K. S. I. P.

 

KUNICKIE STOWARZYSZENIE
INICJATYW POZARZĄDOWYCH
Pułaskiego 4 68-200 Żary
 


    Strona główna

    Działalność
        wydawnicza

    Aktualności

    Echo Kunic

 

                          Statut                      Skład zarządu                             Kontakt


O nas

Misja
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- bezpieczeństwo publiczne i przeciwdziałanie patologii społecznej,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działalność charytatywna

Prowadzone działania
Stowarzyszenie przygotowuje wszelkie niezbędne dokumentacje i pozyskuje środki finansowe dla prac konserwatorskich przy miejscowych zabytkach.

Już siódmy rok wydaje lokalna gazetę pt. "Echo Kunic". Prowadzi działalność
wydawniczą; z głównych pozycji wymienić należy:
    - monografia o miejscowym kościele parafialnym  /2005/,
    - tradycje szklarstwa w Żarach-Kunicach  /2006/,
    - barokowy pałac myśliwski Erdmanna II von Promnitz
      w Żarach i czasy jego świetności  /2007/,
    - wiersze Jana J. Werstlera  Kunickie strofy  /2008/,
    - Kunice piórem i obiektywem   /2010/
Ponadto wydany został kalendarz i folder poświęcony historii
i zabytkom Kunic.
     Wspomaga finansowo wiele przedsięwzięć miejscowych jednostek oświatowych. Na terenie dzielnicy Kunice /m. Żary/ inspiruje i prowadzi wszelkie przedsięwzięcie współfinansowane przez budżet miasta jako tzw. inwestycje wspólne.

KUNICKI FOLDER


Copyright © 2011  www.ksip.strefa.pl